⇒ Danh mục sản phẩm

Đầu kẹp mũi taro

Đầu kẹp mũi taro

Đầu cặp mũi ta rô

Đầu kẹp mũi taro là phụ kiện mua thêm cho các loại máy khoan có chức năng taro hoặc máy ta ro chuyên dụng. Chúng tôi xin giới thiệu 2 loại đầu cặp mũi ta rô thông dụng như sau:

Loại 1: ĐẦU CẶP MŨI TA RÔ LOẠI THƯỜNG CẶP NHIỀU SIDE

Đầu kẹp mũi ta rô YL-1/2 và YL-3/4

Loại này gồm các model sau:
- YL-1/2: Cặp mũi từ M3 đến M12 - Côn rời, lỗ côn JT6
- YL-3/4: Cặp mũi từ M9 đến M18 - Côn liền MT3

- Ưu điểm của loại đầu cặp mũi taro này là chỉ cần dùng một đầu có thể cặp được nhiều size mũi khác nhau và cặp được tất cả các chuẩn mũi taro trên thị trường.
- Khuuyết điểm: không có bộ phận bảo vệ quá tải, không cặp được các mũi taro có size lớn hơn M18.

 

Loại 2: ĐẦU CẶP MŨI TA RÔ THÁO RÁP NHANH

 

Loại đầu kẹp mũi taro dạng tháo ráp nhanh gồm một cán côn và các collet kẹp mũi, mỗi collet chỉ cặp được 1 size duy nhất, vì vậy nếu muốn căp bao nhiêu loại mũi thì phải mua bấy nhiêu collet tương ứng.


Đầu cặp mũi ta rô tháo ráp nhanh L0620JT6, MT3-SF20 và L1033MTA3

Ưu điểm: Tháo ráp nhanh chóng, cặp được các mũi taro có size lớn, có thể có bộ phận bảo vệ quá tải nếu mua loại đắt tiền (loại thường không có bộ phận này)
Khuyết điểm: Mỗi collet chỉ cặp được một loại mũi taro duy nhất, khi chọn mua collet phải biết chính xác kích thuớc đuôi trụ và đuôi vuông của mũi taro (tra bảng chuẩn mũi taro) thì mới chọn được collet phù hợp.

Loại đầu này có các model thong dụng là:
- L0516B18: Cặp mũi từ M5 đến M16 - Côn rời, lỗ côn B18
- L0516JT6: Cặp mũi từ M5 đến M16 - Côn rời, lỗ côn JT6
- L0620JT6: Cặp mũi từ M6-M18 - Côn rởi, lỗ côn JT6
- MT3-SF20: Cặp mũi từ M8-M24 - Côn liên MT3
- L1033MTA3: Cặp mũi từ M10-M33 - Côn liền MT3