⇒ Danh mục sản phẩm

Kích thước của đuôi côn và áo côn

Kích thước của đuôi côn và áo côn

Cung cấp các loại đuôi côn và áo côn dùng cho các loại máy khoan có trục chính chuẩn côn như máy khoan bàn, máy khoan từ, máy taro...

ĐUÔI CÔN MÁY KHOAN

Đuôi côn là một phụ kiện có tác dụng làm cầu nối để lắp đặt giữa đầu kẹp dao cụ vào máy cần dùng

Côn máy khoanKích thước côn máy khoan

Bảng kích thước và trọng lượng của các đuôi côn máy khoan
Typed1d2d3d4Ll1T
MT2-JT614.00017.78017.17015.852105256.3
MT2-JT314.00017.78020.59918.951112326.3
MT3-JT619.10023.82517.17015.852124257.9
MT4-JT625.20031.26717.17015.8521482511.9
MT2-B1614.00017.78015.73314.500109296.3
MT3-B1614.00023.82515.73314.500128297.9
MT4-B1614.00031.26715.73314.5001522911.9

ÁO CÔN MÁY KHOAN

Áo côn là phụ kiện dùng để lồng vào đuôi côn hoặc mũi khoan côn loại nhỏ để biến đuôi côn và mũi khoan côn loại nhỏ đó trở thành loại lớn

Áo côn máy khoanKích thước áo côn máy khoan

Bảng kích thước và trọng lượng của áo đuôi côn máy khoan
TypeDdLl1l2
MT1-MT217.78012.026921756
MT2-MT323.82517.7801121867
MT2-MT431.26717.7801246.567
MT3-MT431.26723.82514022.584
MT4-MT544.39931.26717121.5107
MT5-MT663.34844.3992188133