⇒ Danh mục sản phẩm
Sản phẩm hot 2020

Máy Khoan taro nhiều đầu (nhiều trục)

Máy Khoan taro nhiều đầu (nhiều trục)

Cung cấp các loại máy khoan, máy taro nhiều đầu, có khả năng khoan hoặc taro nhiều mũi cùng lúc. Máy khoan và taro nhiều đầu gồm có 2 loại: loại sử dụng bằng tay và loại tự động. Đầu khoan nhiều trục có khả năng điều chỉnh được vị trí hoặc cố định với độ chính xác tuyệt đối, được trang bị hệ thống truyền động bằng bánh răng hoặc cáp (dạng cầu xe) giúp máy hoạt động mạnh mẽ và chính xác.

Máy khoan và taro nhiều đâu
Máy khoan và taro nhiều đầu

Đầu khoan nhiều đầu có khả năng điều chỉnh được vị trí hoặc cố định với độ chính xác tuyệt đối, được trang bị hệ thống truyền động bằng bánh răng hoặc cáp (dạng cầu xe) giúp máy hoạt động mạnh mẽ và chính xác.
Xem các đầu khoan nhiều mũi tại đây

Đầu khoan nhiều mũi
Đầu khoan nhiều mũi

Sản phẩm từ máy khoan nhiều đầu
Các sản phẩm được làm từ máy khoan nhiều đầu