⇒ Danh mục sản phẩm

Hình ảnh bàn giao và nghiệm thu máy tiện Sunmaster RML-1660

Hình ảnh bàn giao và nghiệm thu máy tiện Sunmaster RML-1660

Hình ảnh bàn giao và nghiệm thu máy tiện vạn năng.
Nhà sản xuất: Sunmaster
Xuất xứ: Đài Loan
Model: RML-1660.
 

Máy Tiện Vạn Năng Hiệu Sunmaster model RML-1660 còn nguyên kiện
Máy Tiện Vạn Năng Hiệu Sunmaster model RML-1660 còn nguyên kiện

Máy Tiện Vạn Năng Hiệu Sunmaster model RML-1660
Máy Tiện Vạn Năng Hiệu Sunmaster model RML-1660

Sunmaster RML-1660
Sunmaster RML-1660

Sunmaster RML-1660
Sunmaster RML-1660

Máy Tiện Đài Loan Sunmaster model RML-1660
Máy Tiện Đài Loan Sunmaster model RML-1660

Các nhân viên kỹ thuật tiến hành lắp đặt và cân chỉnh máy vào vị trí
Các nhân viên kỹ thuật tiến hành lắp đặt và cân chỉnh máy vào vị trí

Máy tiện vặn năng Đài Loan

Sunmaster

Bàn xe giao, ụ động, lũy nét tĩnh, lũy nét động
Bàn xe giao, ụ động, lũy nét tĩnh, lũy nét động

Máy tiện Đài Loan

Máy Tiện Vạn Năng Hiệu Sunmaster model RML-1660 nhìn từ phí sau
Máy Tiện Vạn Năng Hiệu Sunmaster model RML-1660 nhìn từ phía sau

Máy Tiện Vạn Năng Hiệu Sunmaster model RML-1660 nhìn từ phí sau
Máy Tiện Vạn Năng Hiệu Sunmaster model RML-1660 nhìn từ bên phải

RML-1660

RML-1660

Đĩa gắn mâm cặp 9'' và mâm cặp 3 chấu 9'' được gẵn sẵn trên máy
Đĩa gắn mâm cặp 9'' và mâm cặp 3 chấu 9'' được gẵn sẵn trên máy

Bảng điều khiển tốc độ và các chế độ làm việc
Bảng điều khiển tốc độ và các chế độ làm việc

RML-1660