Tìm Kiếm

Điều kiện tìm kiếm

Sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy cưa Vòng bán tự động UE-918HAUE-918HA - Bán tự động - Tốc độ vô cấp - Cần cưa cố định - Etô quay bằng tay Model UE-918HA Khả năng cưa tại góc: (mm) 90º 225 225x430 150x..
Máy cưa Vòng bán tự động UE-918HAVUE-918HAV - Bán tự động - Tốc độ vô cấp - Cần cưa cố định - Etô thủy lưc 1 chiều Model UE-918HAV Khả năng cưa tại góc: (mm) 90º 225 225x430 ..
Máy cưa Vòng bán tự động UE-918SSAUE-918SSA - Kiểu vận hành: bán tự động (semi auto) - Tốc độ vô cấp - Cần cưa quay được trái được đến 45º - Etô quay bằng tay Model UE-918SSA Khả năng cưa tại..
Máy cưa vòng bán tự động Waytrain UE-250SSAĐặc Điểm: - Kiểu hoạt động: bán tự động. Cần cưa tự đi xuống khi cưa và tự động đi lên khi cưa xong. - Cần cưa quay trái được đến 45º - Tốc độ điều chỉnh vô cấp - Eto quay tay..
Máy cưa vòng bán tự động Waytrain UE-250SSAVĐặc Điểm: - Kiểu hoạt động: bán tự động. Cần cưa tự đi xuống khi cưa và tự động đi lên khi cưa xong. - Eto thủy lực 1 chiều, kẹp phôi tự động. - Cần cưa quay trái được đến 45º - ..
Máy cưa vòng bán tự động chuyên dùng để cưa sắt thép, thép dầm, cưa ống... Hiệu Way Train model: UE-330SAĐặc tính: - Bán tự động - Tốc độ vô cấp - Cần cưa cố định Model UE-330SA Khả năng cưa (..
Máy cưa vòng bán tự động chuyên dùng để cưa sắt thép, thép dầm, cưa ống... Hiệu Way Train model: UE-330SSAĐặc tính: - Bán tự động (cần cưa tự động lên xuống) - Eto quay tay - Điều chỉnh tốc độ vô cấp - Cần cưa quay phải đư..
Máy cưa vòng bán tự đông thương hiệu Waytrain, model UE-331DSAĐặc điểm: - Kiểu làm việc: Bán tự động (Semi Auto) - Cần cưa được điều khiển bằng thủy lực, tự động chạy lên xuống. - Cần cưa tự động chọn độ cao. - Hộp điều kh..
Máy cưa vòng bán tự động chuyên dùng để cưa sắt thép, thép dầm, cưa ống... Hiệu WayTrain model: UE-330SSAVĐặc tính: - Bán tự động - Cần cưa điều chỉnh lên xuống bằng thủy lực. - Eto quay bằng tay, kẹp bằng thủy lực - Điều ..
Máy cưa vòng bán tự động Waytrain, model UE-350SAUE-350SA - Kiểu làm việc bán tự động, cần cưa tự động chạy lên và chạy xuống. - Eto thủy lực 1 chiều, xoay eto để điều chỉnh góc cắt. - Tốc độ được điều chỉnh vô cấp - Cần c..
Máy cưa vòng bán tự động Waytrain, model UE-350SSAUE-350SSA - Bán tự động - Eto thủy lực 1 chiều. - Cần cưa quay phải được đến 45º. - Tốc độ vô cấp Model UE-350SSA Khả năng cưa tại góc (mm) ..
Máy cưa vòng bán tự động Waytrain, model UE-350SAHUE-350SAH - Bán tự động - Eto thủy lực 1 chiều. - Cần cưa quay được đến 45º. - Có thêm xi lanh thủy lực dài để hỗ trợ cần của trong việc đi lên xuống Model ..
Máy cưa vòng bán tự đông thương hiệu Waytrain, mode UE-460DSA1Đặc điểm: - Kiểu làm việc: Bán tự động (Semi Auto) - Cần cưa được điều khiển bằng thủy lực, tự động chạy lên xuống. - Cần cưa tự động chọn độ cao. - Hộp điều kh..
Máy cưa vòng bán tự đông thương hiệu Waytrain, model UE-460DSAĐặc điểm: - Kiểu làm việc: Bán tự động (Semi Auto) - Cần cưa được điều khiển bằng thủy lực, tự động chạy lên xuống. - Cần cưa tự động chọn độ cao. - Hộp điều kh..
Máy cưa vòng bán tự động Waytrain model UE-530DSAUE-530DSA - Kiểu làm việc: bán tự động (cần cưa tự động chạy lên xuống) - Eto thủy lực 2 chiều, có đồng hồ kiểm tra áp lực kẹp - Cần cưa quay trái phải được 0º~60º bằng thủy ..