⇒ Danh mục sản phẩm

Ảnh chụp thực tế máy cưa vòng UE-330SSAV

Ảnh chụp thực tế máy cưa vòng UE-330SSAV

Ảnh chụp thực tế máy cưa vòng Waytrain model UE-330SSAV - hình ảnh giao hàng tại công ty STX - Vũng Tàu ngày 22-02-2012

UE-330SSAV nguyên kiện
Vận chuyển máy vào xưởng bằng xe nâng và xe cẩu

lắp đặ máy cưa vòng UE-330SSAV
Khui kiện và lắp đặt

Vị trí nút điều chỉnh tốc độ vô cấp và bơm làm mát
Vị trí nút điều chỉnh tốc độ vô cấp và bơm làm mát

Phía trước của máy cưa
Phía trước của máy cưa

Bảng điều khiển UE-330SSAV
Bảng điều khiển UE-330SSAV

UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Động cơ chính của máy cưa UE-330SSA
Động cơ chính của máy - 3HP

Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Giới hạn hành trình trên
Giới hạn hành trình trên

Waytrain UE-330SSAV

Eto thủy lực của Waytrain UE-330SSAV
Eto thủy lực của Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Giới hạn hành trình dưới - Đồng hồ kiểm tra áp lực kẹp của eto
Giới hạn hành trình dưới - Đồng hồ kiểm tra áp lực kẹp của eto

Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV

Waytrain UE-330SSAV