⇒ Danh mục sản phẩm

Ảnh chụp thực tế của máy khoan từ PB70/2

Ảnh chụp thực tế của máy khoan từ PB70/2

Đập hộp máy khoan từ Powerbor model PB70/2 sản xuất tại Anh, anh chụp chi tiết từng bộ phận và phụ kiện đi kèm.

Máy khoan từ Powerbor PB70/2 nguyên kiện
Máy khoan từ Powerbor PB70/2 nguyên kiện

Mở hộp máy khoan từ Powerbor PB70/2
Mở hộp máy khoan từ Powerbor PB70/2

Máy khoan từ tính Powerbor PB70/2
Máy khoan từ tính Powerbor PB70/2

Bảng điều khiển Máy khoan từ Powerbor PB70/2
Bảng điều khiển Máy khoan từ Powerbor PB70/2

Động cơ Máy khoan từ Powerbor PB70/2
Động cơ Máy khoan từ Powerbor PB70/2

Máy khoan từ Powerbor PB70/2 nhìn từ bên phải
Máy khoan từ Powerbor PB70/2 nhìn từ bên phải

PB70/2
Máy khoan từ Powerbor PB70/2 nhìn từ bên trái

PB70/2
Xuất xứ Máy khoan từ Powerbor PB70/2