⇒ Danh mục sản phẩm

Con đội thủy lực

Con đội thủy lực

Cung cấp con đội thủy lực (kịch thủy lực) sử dụng bơm kích bằng tay sản xuất tại Hàn Quốc. Hãng sản xuất Bestpower bao gồm các chủng loại sau:

1. Kích loại cao (Single acting cylinders)

Con doi thuy luc

ModelCông Suất
(tấn)
Hành
Trình
(mm)
Xi lanh
(cm²)
Dầu
(cc)
Kích thước theo hình vẽkgBơm
ABCDEF
DRSG-1050105015.276142192634538202.1DP-1B
DRSG-101001001521922923.4DP-1B
DRSG-101501502282423924.8DP-1B
DRSG-2050205033.18166158208886855357.0DP-1B
DRSG-201001003322083088.8DP-1B
DRSG-2015015049825840811.0DP-1B
DRSG-3050305044.182201602101067865359.8DP-1B
DRSG-3010010044021031012.5DP-2A
DRSG-3015015066026041016.0DP-2A
DRSG-5050505070.8835516021012897853515.8DP-2A
DRSG-5010010071021031020.0DP-2A
DRSG-50150150107028041023.5DP-2A
DRSG-1005010050132.76641451951781301104518.0DP-2A
DRSG-100100100133022032038.8DP-3A
DRSG-100150150199127042049.2DP-3A

2. Kích loại ngắn (Shorty cylinders)

Con doi thuy luc

 

ModelCông Suất
(tấn)
Hành
Trình
(mm)
Xi lanh
(cm²)
Dầu
(cc)
Kích thước theo hình vẽkgBơm
ABCDEF
DRST-1042104215.26697139734738172.6DP-1B
DRST-2042204428.312497139936856174.3DP-1B
DRST-3044305044.2194991431057564176.2DP-1B
DRST-5050505063.631810914712897851910.2DP-2A
DRST-1005010050132.76631451951751351002723.8DP-2A
DRST-150501505020110051702202101601353341.1DP-2A
DRST-2005020050283.514171802302451901703860.3DP-3A

3. Kích loại lùn (Low profile cylinders )

Con doi thuy luc

ModelCông Suất
(tấn)
Hành
Trình
(mm)
Xi lanh
(cm²)
Dầu
(cc)
Kích thước theo hình vẽkgBơm
ABCDEFG
DRLP-1011101114.416475881483619561.5DP-1B
DRLP-2011201128.3315363105605019762.7DP-1B
DRLP-3013301341.85535972115736419954.2DP-1B
DRLP-5016501660.89967831408875201146.9DP-1B
DRLP-1001610016126.720386102180127952015214.7DP-1B
DRLP-15016150162013171001162151601152419025.0DP-1B

4. Thông số các model Bơm tay

Bom tay cho con doi thuy luc

ModelÁp Xuất (Kg/cm3)Dung tích dầu (cc/cycle)Đầu cốtDung tích Bình(cc)kg
CaoThấpCaoThấp  
DP-1A700201.05PT3/8"2802203.1
DP-1B700202.313PT3/8"7006007.0
DP-2A700202.313PT3/8"250018009.6
DP-3A700204.031PT3/8"4300400013.5
DP-3B7002015.090PT3/8"6000500026.0